OM DET AT VÆRE GRØN

//

Handler ikke om at indtage særstandpunkter i miljøspørgsmål eller plædere for en enkelt retning som den eneste rigtige løsning. For løsningen findes hos den enkelte forbrugers vaner. Nogle fornuftige politiske løsninger, og dem har det skortet på tilbage i tiden. For politikerne har tænkt på afgiftsindtægten til Staten mere end på fremsynethed.

NOGLE VIL MENE ORDENE KOMMER FRA EN SUR GAMMEL ANTIKVARIATBOGHANDLER

Som blot fremfører sin lommefilosofi igen og igen. Men sandheden er vel den at havde samfundet udbygget el- og fjernvarmenettet løbende i stedet for at investere pengene i gasledninger, motorveje hvor motortrafikveje var nok osv. Politikerne havde lavet en afgiftspolitik, så det var attraktivt for borgerne at investere i solfangere til elproduktion til eget forbruget og salg af el til elværkerne til en pris der gjorde investeringen rentabel, så ville samfundet i dag have en væsentlig øget strømproduktion, som samfundet i dag står og mangler. Det samme gælder fjernvarmenettet. Havde samfundet investeret sine resurser i fjernvarme i stedet for gasfyr i 400.000 hjem, så havde vi i dag stået med et intakt fjernvarmenet, hvor det dejlige varme vand kunne løbe igennem.

Gassen fra Nordsøen kunne i stedet være blevet delvist solgt til Vesttyskland, medens den voksende vindmølleindustri kunne have leveret strøm samme med husstandene med elproduktion, således varmen var GRØN til gavn for vores miljø. Danmark kunne på denne måde have vist vejen frem årtier før alle andre og have været en positivt bidrag til mindre CO2 udslip.

DET HAR DEN SURE GAMLE ANTIKVARIATBOGHANDLER SAGT LÆNGE FØR DET BLEV MODERNE

Han har været GRØN længe før det blev mode at være GRØN. Har gang på gang fremført det ovenfor anførte. Ligesom han har anført lad os indføre tyde to vand – således at kun drikkevand kommer ud af køkkenhanen, medens toilettet, bilvasken, havevandingen og lignende kommer fra type to vand, altså overfladevand indsamlet tagfladevand som renset sendes retur til forbrugerne. Dette til beskyttelse af vores grundvand for vores efterkommeres skyld, således de også kan få rent drikkevand fra køkkenhanen. Det er en kendt sag, at jorden renser regnvandet, og jo længere tid, det er om at sive ned, des bedre bliver det renset. Ved at skabe undertryk ved grov oppumpning af vandet skabes et undertryk, der gør at regnvandet, der skal sive ned, ikke får den tid, læs rensningstid, som er nødvendig for at være fuldstændigt rent.

ANTIKVARIATBOGHANDLEREN VIL SELVFØLGELIG GERNE SLÅ PÅ TROMME FOR . . .

køb brugte bøger, og er du samler så har Bogbasen.dk antikvariske bøger til salg. Så sagt med et smil, er den sure gamle antikvariatboghandler og i sit arbejds- og privatliv GRØN.

God GRØN Sommer fra www.bogbasen.dk

  

 

Vindenergi Mærket

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark

Kontakt

Om os

Blog

Tilmeld din virksomhed nu