Vindenergi er vejen frem. Deltag og vis du støtter

Mange danske virksomheder er allerede med

Tilmeld din virksomhed nu

Vindenergi Mærket er for dig der vil miljøet

Vindkraft er grønt

I dag er vindkraft den vigtigste årsag til den grønne omstilling. Vindenergi står for over en tredjedel af Danmarks elforbrug og derfor er det vigtigt at holde øje med, hvor vindene blæser. Vi bruger vindenergi som en del af den grønne omstilling fordi: Det er CO2-neutralt. Det er ren energi. Det er fornybart. Det er billigt. Det kan producere meget energi.


Det kan producere energi 24 timer i døgnet. Det kan producere energi, når der er vind. Det kan producere energi uden nogen afgifter. Det kan producere energi uden støj. Det kan producere energi uden forurening. Det kan producere energi uden nogen afgifter. Det kan producere energi uden støj.

Tilmeld dig nu

Vindmølleparker

Vindmølleparker er et udtryk for moderne, grøn, og bæredygtig energiproduktion. Det kan være svært at forestille sig, at vindmøller ikke altid har været en del af vores landskab, men først for ti år siden, begyndte det moderne vindmøllepark opført på land. Det er blevet mere og mere populært at producere fornybar energi, og vindmøller er en af de mest anvendte løsninger for at producere el.

Når en vindmøllepark producerer el, bliver der produceret elektricitet. Når der produceres strøm i vindmøllerne, bliver der produceret en generator, som producerer elektricitet løbende. De første vindmøller var konstrueret af træ, men i dag er det mere almindeligt at konstruere vindmøller af metal. Der findes mange typer vindmøller, da der findes tre kategorier af vindmøller. En hub-vindmølle, en tip-vindmølle, og en lille vindmølle

Tilmeld dig nu

Seneste artikler

Hvad kan du gøre?

Når det handler om vindkraft, er det ofte de store virksomheder, der tager første skridt og investerer i store vindmøller på land eller på havet. Dette skyldes, at det er virksomhedernes egen energiproduktion, der skal forbedres. Men hvad med den enkelte forbruger? Hvad kan vi som forbrugere gøre? Det er nemlig muligt at investere i vindmøller, der producerer el, og som kan opsættes på alt fra hegn til huse. Dette kan dog være svært at få finansieret, da der ikke er noget, der kan sikre, at man får en afkast på investeringen.

Støtter din virksomhed aktivt vindkraft?

Når man som virksomhed støtter vindkraft, er man med til at sikre sig selv og andre virksomheder mod prisstigninger på energi. I takt med at vindkraften udbygges, vil produktionsprisen på strøm blive billigere, da de ikke længere skal udvindes af fossile brændsler. Der er mange fordele ved at støtte vindkraft.

For eksempel kan man påvirke den energipolitiske dagsorden, hvis man er en af de virksomheder, der investerer i vindkraft.

Vindenergi Mærket

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark

Kontakt

Om os

Blog

Tilmeld din virksomhed nu