Hvornår skal husets murværk omfuges?

//

Modsat hvad man måske skulle tro, er fugen i husets murværk en meget vigtig komponent af resten af huset. Det sikrer husets murværk mod slidtage og frostsprængninger, hvilket forlænger murværkets levetid. Samtidig giver det huset et bedre udseende og kan faktisk også give huset en bedre isoleringsevne. Der er derfor mange grunde til at overveje en omfugning af husets murværk. Men hvornår er det nødvendigt at omfuge husets murværk? Det – og meget mere – vil du få svar på i denne artikel.

Undersøg selv for, om det er tid til omfugning

Der er faktisk en måde hvorpå du selv kan undersøge, om husets murværk skal omfuges. Det kommer ikke til at give et definitivt svar, idet det i syvende og sidste vil bero på en vurdering af en professionel byggesagkyndig. Men du kan benytte følgende trin til at finde ud af, om det er tid til omfugning:

  1. Du starter med lige så forsigtigt at skrabe murværets fuger med dine fingrespidser
  2. Hvis der ikke er noget af fugen som smuldrer eller virker porøs, kan du være tilfreds med den nuværende tilstand af murværket.
  3. Hvis en større mængde af fugen begynder at smuldrer, og fugen generelt bare virker porøs, kan det være værd at overveje en omfugning. Som minimum bør du i hvert fald konsultere dig med en byggesagkyndig eller en, som har forstand på husets murværk. Vedkommende vil efterfølgende foretage de efterfølgende undersøgelser af, om en omfugning er nødvendig. Du kan læse mere om processen på dk.

Hvordan foregår en omfugning?

En traditionel omfugning af et murværk foregår typisk ved, at håndværkeren udfræser det eksisterende fuge. Derefter renses de delvist tomme fuger for at gøre plads til den nye fuge, og så den nye fuge sidder bedre fast. Derefter blander håndværkeren fuge og fylder efterfølgende de tomme fuger op med ny fuge. Slutteligt, når fugerne er størknet, børstes og finpudses murværket.

Vindenergi Mærket

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark