Arbejdsmiljørepræsentant – har I styr på reglerne? 

//

Alle mellemstore og store virksomheder er pålagt at have en arbejdsmiljørepræsentant. For de fleste arbejdspladser gælder, at når der er mere end 10 medarbejdere, så skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. For byggepladser gælder det særligt, at har man mere en 5 ansatte gående på samme plads i mere end 14 dage, så skal der tilknyttes en arbejdsmiljørepræsentant. 

Hvem er virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant? 

En arbejdsmiljørepræsentant vælges sædvanligvis af medarbejderne indbyrdes og internt i virksomheden. Er det ikke muligt at blive enige, eller ønsker det valgte emne ikke at varetage denne rolle, så vil funktionen automatisk ligge hos arbejdslederen, indtil en repræsentant er valgt ud. 

Det er ikke vigtigt, hvilken primær stillingsbetegnelse virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant har. Essentielt er det, at denne er én, de ansatte føler sig komfortable og trygge ved at skulle betro sig til. 

Det kræver empati, diplomati og gode kommunikative såvel som menneskelige egenskaber at være arbejdsmiljørepræsentant. Desuden er der en masse regler og kompetencer, denne bør tilegne sig. Her kan man med fordel styrke virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant med en relevant og faglig uddannelse – du kan læse mere herom på https://arbejdsmiljoegruppen.dk/

Hvilken funktion har en arbejdsmiljørepræsentant?

Virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant skal, som navnet indikerer, medvirke til at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø. 

Hvis en ansat i virksomhed oplever at mistrives, så skal vedkommende have mulighed for at betro sig uden at være bekymret for at “komme i klemme” hos kollegaer eller med ledelsen. Denne betroede er arbejdsmiljørepræsentanten. 

Mistrivsel på arbejdspladsen er den primære årsag til stress og til sygemelding. Hvis en medarbejder ikke befinder os godt i et givent arbejdsmiljø, eller hvis vedkommende oplever utilpashed med arbejdsopgaver og vilkår, så påvirker det både psyke og helbred. 

En arbejdsmiljørepræsentant skal varetage videreformidlingen af medarbejderens bekymringer og utilfredshed – når der er problemer med arbejdsmiljøet, hvad end disse er sociale eller faglige, så skal den enkelte medarbejder have mulighed for at indgive en anonym henvendelse, som herfra bliver arbejdsmarkedsrepræsentantens opgave at viderebringe og søge en holdbar løsning på.

Trivsel på arbejdspladsen er af høj betydning

Vi bruger enormt mange timer i vores job, og det er vigtigt, at vi trives.

Der kan være mange årsager til at den enkelte vil opleve mistrivsel i arbejdsmiljøet – mobning, sexchikane, for stor en arbejdsbyrde, urimelige vilkår og så videre. 

Scenarierne er mange, og fælles for alle er, at har medarbejderen ikke nogen i virksomheden, disse bekymringer kan deles med, så er det nærliggende og ofte nødvendigt at finde et andet job, eller at sygemelde sig. Det er ikke givet, at vi går til ledelsen med vores problemer – slet ikke, hvis problemerne stammer herfra. 

Der er krav om en arbejdsmiljørepræsentant i de fleste virksomheder, og det er med god grund – der er brug for denne funktion. De bedste arbejdsmiljørepræsentanter er de, der har de menneskelige kompetencer med sig, og som har mulighed for at supplere med en relevant faguddannelse. Funktionere kan spænde vidt, og det er derfor vigtigt, at den valgte medarbejder bliver rustet til opgaven – kommunikation, diplomati og viden om lovgivning er alle vigtige egenskaber hos en arbejdsmiljørepræsentant. 

 

 

Vindenergi Mærket

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark