3 tips til at forbedre dit internet

//

Er du træt af at have alt for dårligt internet derhjemme, er der faktisk en række ting, som du selv kan gøre ved det, eller som du i hvert fald selv kan prøve af. Det kan være, at en af disse ting kan hjælpe dig med at få et bedre og måske mere stabilt internet, så der er jo ingen grund til ikke at prøve det af, hvis du er ved at være træt af dit net.

Kør på kabel når du kan

Det første tip er at køre på kabel, når du har mulighed for det. Sidder du eks. på en stationær computer, eller har du indgang til et netkabel i din bærbare computer, er det en rigtig god idé at køre på kabel så meget som muligt, da det er her, du får det bedste, hurtigste og mest stabile internet.

 

Det er klart, at du ikke altid har mulighed for at køre på kabel, men har du muligheden for det, er det klart bedst at gøre, da det er en meget bedre forbindelse end at være på WiFi. Så har du også en stabil forbindelse, når du sidder og shopper Stelton på nettet, eller hvad du nu laver.

Tænk over hvor du placerer dit modem

Bruger du det trådløse netværk i hjemmet, er det også meget vigtigt at tænke over, hvor du vælger at placere dit modem. Det skal jo gerne være så tæt på det sted, hvor du har brug for internet.

 

Er der flere i boligen, der har brug for godt trådløst internet, kan du med fordel sætte dit modem eller din router i midten af din bolig, så alle har lige gode muligheder for at komme online. Alternativt kan du vælge at sætte boostere på, hvis dækningen stadig ikke er god nok. Du kan også tjekke mobildækning for Hallo her.

Skift til en hurtigere forbindelse

Sidst, men ikke mindst, kan det jo også bare være, at du har en alt for sløv og dårlig internetforbindelse fra din udbyder. Så kan det være en god idé at skifte til en hurtigere forbindelse hos samme udbyder eller helt at skifte udbyder.

 

Der er jo mange boliger, der stadig kun er udstyret med en 10 eller 20 mbit/s forbindelse, og det kommer du ikke langt med nu om dage. Så find gerne en forbindelse på mindst 100 mbit/s og gerne mere, hvis du kan.

Vindenergi Mærket

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark